Welcome to

AURORA HOTEL PALZA

Khách sạn 4 sao đầu tiên và duy nhất tại Biên Hòa – Đồng Nai